Rapidhome Villavagnar

Rapidhome logotype

Högsta kvalitet sedan 1962

Vi designar våra produkter efter vem du är och anpassar oss efter den bredaste kundbasen för fritidsboende sedan 1962.

Med marknadsledande och prestigefyllda märken som Rapido, Esterel, Fleurette, Itineo och Rapidhome är vi dagligen engagerade i produktutveckling via vårt interna designkontor, och vår stora erfarenhet hjälper oss att sätta oss in i vad du som kund vill ha.

Vi är väldigt måna om vår erkänt höga kvalitet, och våra villavagnar möter till exempel europastandarden EN 1647 (Husvagnar för stationärt bruk - Boendekrav relaterade till hälsa och säkerhet). Standarden slår fast säkerhetskrav för personer som använder mobila hem och sätter minimikraven vad gäller nödutgångar, ventilationen, riskzoner runt hushållsmaskiner och installation och användning av anordningar för gasol.

Trots denna standard är det förbjudet att använda ved-, olje- eller någon annan typ av bränsleeldade spisar. Vid användande av annan typ av uppvärmning upphävs Rapidhomes garantier och vi tar inget ansvar för eventuella skador på produkten.


Professionell support

Vårt professionella nätverk, uppbackat av vår fabrik, kan visa er kvaliteten på våra villavagnar och lämpliga uppställningsplatser i det område ni väljer. För enkelhetens skull kommer detta nätverk att vara er kontakt vad gäller administrativa (finansiering, försäljning) och tekniska tjänster (tilläggsprodukter, förbrukningsmaterial) under hela produktens livstid.

Generellt sett kommer din kontaktperson att vara din lokala försäljare som skall tillgodose dina behov och svara på frågor så fort som möjligt.


Våra åtaganden

Vårt åtagande vad gäller våra produkter börjar med ett metodiskt urval av material och design med hänsyn till miljön.

Vår gedigna kvalitetskontroll ser till att produkterna testas i olika steg under tillverkningsprocessen, och för bästa spårbarhet så har varje enskild villavagn ett eget tillverkningsdokument. Vår tillverkningsprocess är utarbetad efter våra egna specifikationer.

PR Villavagnar AB
Besöksadress: Vetegatan 4, 441 71 SOLLEBRUNN
Telefon: 0322-83444
Mobil: 0702-236626 (Marcus)
E-post: Aktivera javascript